waarom en wanneer EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij
anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen,
waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

PTSS, angst, dwang en fobieën

Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere
trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog
steeds een emotionele reactie oproept in het heden.

Daarnaast is er steeds meer
bekend (uit gerenommeerd onderzoek) over een effectieve behandeling met
EMDR voor Angst&dwang en fobieën.

hoe werkt EMDR?

Ik zal jou vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de
bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt eerst om meer
informatie over de traumatische beleving te verzamelen.

Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Vervolgens zal ik vragen de gebeurtenis
opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie
met een afleidende stimulus. In veel gevallen gebruikmakend van een lichtbalk in combinatie met
piepjes die door middel van een koptelefoon afwisselend links en
rechts worden aangeboden .

Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust
genomen. Ik vervolg de sessie door aan jou te vragen wat er in jouw gedachten naar boven
komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en
beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Kortom alles is goed.

Vaak verandert er wat. Ik zal jou vragen om na elke set je te concentreren op
de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Meer informatie over deze methode kan je lezen op deze website: emdr.nl – Eerste keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken.

Is EMDR geschikt voor jou?
Mocht je u nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met
EMDR geschikt is voor het verminderen van jouw eigen klachten, neem dan
contact met mij op.